طراحی_ui-اپلیکیشن_باربر

طراحی رابط کاربری اپلیکیشن باربر به عنوان اولین پروژه طراحی ui استودیو هم تیم.

ui_باربر2
ui_باربر3

 برای اینکه بتونیم UI مناسبی رو طراحی و پیاده سازی کنیم می بایست بیش از همه به دنبال این باشیم که کاربران با چه رابط کاربری راحتتر هستن.

کارفرما

باربر

تاریخ

بهمن 1399

خدمات

طراحی رابط کاربری اپلیکیشن