طراحی_ui-اپلیکیشن_باربر

طراحی رابط کاربری اپلیکیشن باربر

مهمترین ویژگی هر محصول، قابل استفاده بودن آن است. مثلا وقتی می‌خواهید یک در را باز کنید از دستگیره استفاده می‌کنید. بدون دستگیره در باز و بسته نمی‌شود و به همین دلیل قابلیت استفاده ندارد.وقتی می‌خواهید از یک چاقو استفاده کنید، دسته آن را می‌گیرید. بدون دسته، مجبور بودید تیغه چاقو را با دست بگیرید که هم خطرناک است و هم استفاده از آن راحت نیست.

در حقیقت هر چیزی که باعث شود بتوانیم از یک محصول استفاده کنیم، رابط کاربری نام دارد.

برای اینکه بتوانیم ui مناسبی را طراحی و پیاده سازی کنیم می بایست بیشتر از همه به دنبال این باشیم که کاربران با چه رابز کاربری راحت تر هستند.

کارفرما

باربر

تاریخ

بهمن 1399

خدمات

طراحی رابط کاربری اپلیکیشن