طراحی بسته بندی جعبه آرد

آیا تا به‌حال برای شما اتفاق افتاده‌است که یک محصول را به خاطر بسته‌ بندی جذابش بخرید؟ زمانی که در حال مقایسه بین دو محصول با قیمت و کارکرد مشابه هستید، چقدر طراحی بسته‌ بندی آنها برای شما اهمیت دارد؟ با اینکه ما همواره سعی می‌کنیم محصولات را از ظاهرشان قضاوت نکنیم، اما بسته‌ بندی و نمای محصولات در تصمیم‌گیری ما نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارد. حتی شاید بتوان گفت که بسته‌ بندی به اندازه خود محصول اهمیت دارد؛ چرا که یک محصول با بسته‌ بندی ضعیف در رقابت با محصولات مشابه، شکست می‌خورد و قطعا نمی‌تواند فروش موفقی داشته‌باشد.

کارفرما

شرکت آذردانه

تاریخ

تیر 1401

خدمات

طراحی بسته بندی