زمان های زیادی شما با باز کردن صفحه یک سایت و وب سایت بنر های تبلیغاتی را می بینید که در واقع معرف یک کسب و کار، محصول، خدمات، فروشگاه و شرکتی است. این بنر های تبلیغاتی برای سایت ها دو نوع دارند، ثابت و متحرک. علاوه بر ثابت و متحرک بودن این بنر ها، بهترین و مهمترین نوع بنر در بالای سایت قرار می گیرد که در واقع حکم سر در و ویترین یک فروشگاه را دارد. 

کارفرما

شرکت آذردانه

تاریخ

تیر 1401

خدمات

طراحی بنر وبسایت