طراحی تراکت رستوران بالیق

تراکت برگه ای تبلیغاتی است که معمولا به صورت تک برگ و در تیراژ بالا با چاپ افست چاپ می شود ، تراکت ها کاربردی کاملا تبلیغاتی دارند و مناسب تبلیغات داخل شهری هستند، تبلیغات از طریق تراکت یک نوع اعلان و معرفی هردو با هم به حساب می آید.

کارفرما

رستوران بالیق

تاریخ

1399

خدمات

طراحی تراکت