طراحی لوگوتایپ اسم باسیلیسک

لوگوتایپ نوعی لوگو است که بیشتر بر پایه متن می باشد. لوگو تایپ به عنوان یک نشان گرافیکی متن محور، می تواند نقش موثری را در حوزه مارکتینگ و برندینگ ایفا کند؛ چرا که این محصول گرافیکی، عنصر مهمی در هویت بصری برند محسوب می شود.

مشتری

باسیلیسک

تاریخ

1389

خدمات

طراحی لوگو