طراحی لوگوتایپ اسم خیالی

لوگوتایپ هنر نمایش و تبدیل حروف به تصویر است، آنچه در طراحی لوگوتایپ اهمیت بسیاری دارد توجه به تصویر ایجاد شده از حروف و بررسی ارتباط این تصویر با معناست.

لوگوتایپ چون از حروف الفبایی ساخته شده در درجه اول خواناست و چون شکل تصویر پیدا کرده قابل رویت است. به عبارت دیگر خاصیت لوگو تایپ این است که هم خوانده میشود و هم دیده میشد.

در این مورد کارفرما تاکید بر محصور شدن اسم در داخل نیم دایره داشتند ما در طراحی لوگو اتود اولیه را طبق اطلاعات دریافتی از کارفرما طراحی میکنیم و پس از تایید شدن و تغییرات طراحی نمونه ی نهایی آغاز می شود.

مشتری

خیالی

تاریخ

1399

خدمات

طراحی لوگو