طراحی لوگوی دکتر علی اصغر خیری

با توجه به زمینه ی کاری کارفرما ( متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی ) و تاکید بر وجود اندام و صورت در لوگو اتود های اولیه زده شده و طرح نهایی تایید شده است.

 

کارفرما

دکتر خیری

تاریخ

اسفند 1399

خدمات

طراحی لوگو