طراحی لوگوتایپ اسم فیلی

زمانی که ما برای طراحی لوگو از تکنیک تایپوگرافی استفاده میکنیم با مفهوم جدیدتری به اسم لوگوتایپ مواجه میشویم.در واقع به لوگویی که در طراحی آن از کلمات نام برند، محصول یا رویداد استفاده شده باشد لوگوتایپ گفته میشود. مزیت لوگوتایپ در این است که به سرعت نام تجاری را با هویت برند ارتباط میدهد و مخاطب را دچار سردرگمی نمیکند.

مشتری

فلوکس پرو

تاریخ

فروردین ۱۴۰۰

خدمات

طراحی لوگو