طراحی پست اینستاگرام

اینستاگرام این روزها دیگر در اوج محبوبیت خود قرار دارد. این موضوع غیر قایل انکار است. پس طبیعتا هر کسب و کار آنلاینی می‌بایست علاوه بر وب سایت خود از اینستاگرام نیز استفاده کند. در واقع اگر کسب و کار آنلاین دارید و از اینستاگرام استفاده نمی‌کنید دارید به خودتون و کسب و کارتون ظلم می کنید.