طراحی پست اینستاگرام

طراحی پست اینستاگرام امروز یکی از دغدغه‌های اصلی صاحبان کسب و کارها و فعالان فضای مجازی است. اگر تا دیروز برای رونق کسب و کار و فعالیت‌های تجاری تنها طراحی اینستاگرام در حالت کلی، یعنی صرف داشتن یک پیج و طراحی پیج اینستاگرام مهم بود، امروز دغدغه‌‌ها بسیار جزئی‌تر شده، تا جایی که طراحی پست و استوری اهمیت فراوانی یافته است.